Bestuursleden

Bestuursleden

Bestuursleden

De Hofstee valt onder onder een vereniging. Het bestuur van de vereniging Dorpshuis De Hofstee bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:

G. Groenevelt

voorzitter@dehofsteestroe.nl

Secretariaat:

J. Hardeman
secretaris@dehofsteestroe.nl

Penningmeester:

J. Davelaar 
penningmeester@dehofsteestroe.nl

Algemeen lid:

T. Vos
 

Algemeen lid:

S. Ansink-Top
pr@dehofsteestroe.nl
 

Mogelijkheden

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden die de Hofstee u biedt.