Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemeen
Geschreven door de Hofstee op

Op 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' ingevoerd. Deze is ook van toepassing op vrijwilligersorganisaties. De wet dient ter bescherming van persoonsgegevens en hun verwerking. Het moet duidelijk zijn waarvoor een organisatie persoonsgegevens nodig heeft (doel), gebruikt en bewaart (verwerking), en aan wie persoonsgegevens verstrekt worden (delen). Voor het dorpshuis gelden onderstaande privacyverklaring persoonsgegevens en privacyverklaring foto's.

 

Privacyverklaring persoonsgegevens

De Hofstee Stroe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten op de website, zoals het gebruik maken van een terugbelverzoek en/of omdat u gebruik maakt van het contactformulier.

De Hofstee Stroe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, passende bij het doel van het gezochte contact.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan strikt nodig voor bovenstaand doel.

De Hofstee Stroe verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. De webredactie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Hofstee Stroe onderhoudt geen ledenadministratie of iets dergelijks, dus zijn daarvoor geen nadere maatregelen nodig. Wellicht ten overvloede vermelden wij, dat verenigingen, die in het De Hofstee onderdak vinden, zelf verantwoordelijk zijn om een privacyverklaring persoonsgegevens op te stellen.

Privacyverklaring foto's

Tijdens activiteiten in en rond De Hofstee Stroe worden regelmatig foto’s en/of video's gemaakt waarop deelnemers en/of bezoekers geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de fotoalbums en nieuwsberichten op de website, de berichtjes in de nieuwsbrieven en soms ook voor persberichten naar media/kranten. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Daarom vragen wij u voor aanvang van een activiteit het ons kenbaar te maken indien u niet gefotografeerd wenst te worden. De Hofstee Stroe wenst tevens zorgvuldig om te gaan met de belangen van afgebeelde personen. Publicatie van de foto’s mag op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto, dan zal deze op uw verzoek zo mogelijk direct worden verwijderd.

De Hofstee Stroe vermeldt bij de hoofdingang dat er bij activiteiten foto's gemaakt kunnen worden.

Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, vragen wij u dit voor aanvang van de activiteit kenbaar te maken aan het bestuur en organisatoren van de activiteit. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat er geen herkenbare foto's van u gemaakt worden.

Voor de publicatie van foto’s van activiteiten (ook op de website) wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer iemand bezwaar heeft tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto's, worden deze indien mogelijk direct verwijderd.

Ervan uitgaande dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd,
Bestuur Vereniging Dorpshuis Stroe